Tarihçe

Untitled-1

        2009 Yılından beri “kent insanının doğal hayata uyumlu bölgelerde yaşama isteğini” göz önüne alarak Gaziantep’in çeşitli bölgelerinde her biri farklı bir mimari anlayışa sahip, her biri yeni bir yaşam biçimi sunan projeleri hayata geçirmiştir. Daima inşaat yaptığı çevredeki en dikkat çeken projeyi yapmayı prensip haline getirmiştir. Yaptığı projeleri zamanından önce teslim ederek hem bölgedeki insanların konut ihtiyaçlarını karşılamış hem de inşaat yaptığı bölgelere değer katarak , bölgenin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Odaklanma, farklılaşma, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik temelleri üzerine kurduğu çalışma anlayışını koruyarak yeni projeler üretmeye ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir.