Enne Yapı Dünyası

İNSAN ODAKLILIK


Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, müşteri memnuniyeti ve bağlılığına önem vermek, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yapmak, empati yapmak, kendini değil işini sevmek, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın mutluluğunun sürekliliği için vizyoner bir yaklaşımla iş yapmak en çok dikkat ettiğimiz noktalardır. Başarı odaklı olmak; başarma arzusuna sahip olmak, insan, doğa ve her türlü toplumsal faydaya odaklanmış, paydaşlarla (ekip arkadaşları, müşteri, taşeron, tedarikçi, toplum, çevre, hissedar) birlikte başarmak ve tutku ile çalışmak, hissedarla çalışanı yanyana düşünmektir. Müşterilerimizle ilişkimizi, alım-satım dinamiklerinin ötesine taşıyan; onlarla derin, kalıcı, duygusal bağlar kurmayı amaçlayan etkinlikler tasarlamak, yeni başlangıçlar için ilham kaynağı olabilmektir. Tedarikçilerine karşı verdiği sözü tutmak, tedarikçilerinin/taşeronlarının güvenlerini sağlamak bizlerin üzerine düşen görevlerdir. Taşeron memnuniyetini ölçmek, şantiyelerdeki taşeronları için fiziksel standartları uygulamakta aynı şekilde. Taşeronları ve tedarikçileri işbirliği mantığıyla denetlemek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, memnuniyeti, ölçümleme yöntemi ve sıklıkları belirlenmiş olarak yönetmek insan-çevre uyumunu sağlamak, alınan aksiyonların topluma ve çevreye olan etkisini dikkate almak bizim için önemlidir. Çevre yönetiminde, özellikle sitelerde kaynakları etkin yönetmek ve atık yönetimi konusunda sürdürebilirlik çalışmaları yapmak kentimize ve geniş çapta incelendiğinde ülkemize büyük faydaları olacaktır. Tüm paydaşlarına yakın, ihtiyaç ve beklentilerinin farkında olmak, paydaşlardan aldığı geri bildirimleri yönetmek, hayatlarına değer katıp, birlikte güçlü yarınlar inşa etmek Enne Yapı’nın yapı yaşlarından biridir.

ŞEFFAFLIK

Ekip arkadaşlarımızın, değerli müşterilerimizin ve diğer tüm paydaşların memnuniyetinde şeffaf olmak bizim için önemlidir. Herkesle açık iletişim kurmak, güvenilir olmak, adil olmak, hesap verebilen bir şirket olmak, her zaman her konuda açık olmak, halka açık bir şirket olmak, samimi ve dürüst olmak Enne Yapı’nın önemsediği konulardır. Aynı şekilde sinerji yaratarak, paydaşlarla işbirliği yapmak, çalışanların hisse alabildiği bir firma olmak, çalışanlar ile birlikte paylaştıkça kazanan, paydaşlarından öğrenen, öğreten, takım çalışması yapan, çözüm ortaklarıyla çalışan bir şirket olmakta bizim için önemlidir. İşbirlikleri sağlayan, iç denetim kriterleri olan ve şeffaf denetimlerin yapıldığı bir şirket olmak için çabalıyoruz. Aynı zamanda etkinlikleri birlikte planlamak ve sosyal medyada yer almak birçok şirketin olduğu gibi  bizim için de yeri önemlidir. Tüm paydaşları ile bilgi paylaşımı konusunda hızlı ve dürüst olmak, adil davranmak, şirket faaliyetlerini ve sosyal faaliyetleri çalışanlarla paylaşmak, kazanırken beraber kazanmak, segmente edilmiş başarılı tedarikçileri/taşeronları geliştirmek, stratejik iş birliği içinde bulunmak ve birlikte inovasyon faaliyetler göstermek Enne Yapı’nın edindiği görevlerdir.

YENİLİKÇİLİK

Yeniliğe açık olmak, yenilikleri (teknoloji, iş süreci yönetimi vb) sürekli yakından takip etmek, değişimleri önleyici yaklaşımla birlikte yönetmek, farklı çalışmalara imza atmak edindiğimiz görevlerimizden olmakla birlikte çalışan yetkinliği, çalışanları yeniliklere cesaretlendiren, inovasyon yapabilen bir şirket olmak önceliğimizdir. Yenilikleri sürekli takip eden, yeni ürün ve hizmetler geliştiren, öneri sistemi ile sürekli iyileştirmeleri çalışanlarının katılımı ile yapan bir şirket olmak bizim için önemlidir. Hedefimiz tüm çalışmalarında teknolojiyi en iyi şekilde kullanan bir şirket olmaktır. Yeni trendleri başta çalışanları olmak üzere herkesle paylaşan bir şirket olmak, hep bir adım önde olmak, değerli müşterilerimizin geri bildirimlerinden faydalanarak, onların deneyimlerini zenginleştirecek, hayatlarını kolaylaştıracak yenilikler konusunda öncü olmak her zaman önceliklerimiz arasında olmuştur. Toplumun her kesimini kapsayan herkese uygun teknolojiler ve yenilikleri ürün ve hizmetlerinde hep öncü olarak uygulamak, topluma ve çevreye duyarlı teknolojileri bulup uygulamak Enne Yapı için önemlidir.

UZMANLAŞMAK

Ana faaliyetlerimize odaklanarak büyümek, üretimde (konut üretimi, AVM vb.) ve her aşamadaki hizmette (satış öncesinde, satışta, teslim öncesinde, teslim sırasında ve teslim sonrasında), sürdürülebilir kalite için uygun yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi ve yönetim modellerini uygulamak (TKY, EFQM vb.) konusunda uzman kişilerle çalışmak, uzman kişilerle paylaşımlarda bulunmak, geri bildirimlerini almak ve iyileştirme süreçlerimizde bu uzmanlıkları kullanmak alanımızda uzmanlaşmamızda en büyük etkenlerdir. Nitelikli insanlarla çalışmak, kalite ve teknolojiye önem vermek, uzmanlığını yaşam alanlarına yansıtmak, çalışan yetkinliklerinin arttırmak, görev tanımı dışında da her koşulda sorumluluk almak, inisiyatif kullanmak ve kullandırmak uzmanlaşmanın temel ihtiyaçlarıdır. İşini gönüllü olarak her zaman amatör ruhla ama profesyonelce yapmak, yaptığı işi sadece iş değil yaşam felsefesi olarak algılamak, yaşam amacı gibi görmek, adanmışlığı içselleştiren müşterilerle iş birliği yapmak, toplumun hayatını kolaylaştıran çevreyle uyumlu ürün ve hizmetler sunmak Enne Yapı’nın öncü görevleridir.